Ledsagertjeneste

Øksnes Frivilligsentral jobber med å få på plass ledsagertjeneste. Dette er for deg som har behov for følge til sykehus.

Ledsagertjeneste


Ledsager er en person som bistår en pasient som av ulike grunner trenger følge til sykehus. Det kan vare dagsbesøk på lokalsykehus eller opphold over et døgn eller mere.

Vi søker frivillige:

Øksnes Frivilligsentral søker frivillige som kan være ledsager for pasienter som trenger ledsager/følge til sykehus/lege.

Det er fastlege som skriver henvisning, dette er nødvendig dokumentasjon til pasientreiser slik at ledsager får reiseutgifter dekket. Ledsager betaler ikke egenandel.


Betaling:

En reiseledsager har rett til å få dekket dokumentert tapt arbeidsinntekt med kr 130 per time, 8 timer pr døgn.

De fleste pasienter får dekket reise med drosje.

Øksnes Frivilligsentral har ikke mulighet til å lønne ledsagere.


Hvis du ønsker/har mulighet til å være ledsager, eller har behov for ledsager, kan du ta kontakt med: 

Øksnes Frivilligsentral Mob: 46 818 910 

eller  hjemmebaserte tjenester Tlf: 76 18 50 86/76 18 50 87

2021 © Øksnes Frivilligsentral