Seniordans

Velkommen til seniordans i Aulaen ved Myre skole.

Liker du å danse?


Seniordanserne i Øksnes møtes ukentlig til dans på TORSDAGER i aulaen ved Myre skole.  De møtes kl. 10.30 og holder på til 12.30.

Seniordanserne har egen seniorinstruktør Britt Breivik, som tar turen fra Sortland hver uke for å lede dansen.

Seniordans er godt for helse, den styrker både den fysiske og psykiske helsa.

Har du lyst å bare komme å se og få informasjon om tilbudet, eller hive deg med i dansen, er du hjertelig velkommen til det.


Eventuelle spørsmål kan rettes til Karstein Kristoffersen mobil: 909 22 436

2021 © Øksnes Frivilligsentral