Sterk og Stødig

Tilbud til seniorer i Øksnes høsten 2018. Dette ledes av frivillige i samarbeid med kommunens fysioterapeut Kristin Eikebø og er en del av kommunens folkehelsesatsing.

Øksnes kommune tilbyr konseptet ”Sterk og Stødig” - trening for deg som ønsker å bli sterkere og stødigere.
Her vil du ukentlig få lære øvelser og trene i trivelig sosialt fellesskap med utdannede instruktører.
Det er aldri for sent å komme i god fysisk form!


Damer og herrer:
Mandager kl. 11.00-12.00 i Øksneshallen, 2 etasje. 
Onsdager kl 10.15 - 11.15 på Sommarøy skole.

(Det er satt av tid til kaffe og en prat for de som ønsker det etter trimmen).

Påmelding: For spørsmål/påmelding, kontakt kommunefysioterapeut Kristin Eikebø på telefon: 761 85 074 / 476 16 314. 


2021 © Øksnes Frivilligsentral