Om oss

Øksnes Frivilligsentral er en møteplass og kontaktpunkt for frivillig innsats i vår kommune.Vår visjon er å styrke det sosiale fellesskapet gjennom møte mellom mennesker.

ØKSNES FRIVILLIGSENTRAL


I Øksnes har vi hatt frivilligsentral i 10 år. Den ble tidligere organisert som et andelslag men ble gjort kommunal i januar 2018.

Tove Rinde Johansen er ansatt som Frivilligkoordinator i 100 % stilling.   

Øksnes Frivilligsentral finner du på rådhuset ved avdeling for kultur og fritid.


1. VISJON

"Møte mellom mennesker"

2. FORMÅL

Være en møteplass for organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og personer og organisasjoner som har behov for innsats. Være et ressurssenter for frivillighet i kommunen. Initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet i Øksnes kommune.

Utvikle samarbeidsformer mellom offentlig sektor og frivillige organisasjoner. Finne gode metoder for å koordinere det frivillige arbeidet i kommunen.

Være en arena for lokalt utviklings og nærmiljøarbeid.

Iverksette tiltak rettet mot sårbare personer med rus og psykiske lidelser.

Delta i forebyggende arbeid rettet mot barn og unge.

Bidra til å utvikle og styrke frivillig sektors medvirkning og deltakelse i et kontinuerlig utviklingsarbeid som fremmer folkehelsa.

2021 © Øksnes Frivilligsentral