Lag og foreninger

Her finner du en oversikt over lag og foreninger i Øksnes.

 

Lag og foreningBeskrivelseKontaktperson
Ul Nybrott
Alsvåg
8432 Alsvåg

Org.nr.: 993737410
Drive ungdomsarbeid i form av revyteater og ungdomsklubb. Drift av samfunnshus.  Steinar Hansen
Telefon: 91306227
E-post: ulnybrott@gmail.com 
Alsvåg BlandakorUtøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk.

Etablert i 1969 og øver hver mandag i Myre kirke.
Dirigent Victoria Sovatkina
Odd-Arne Tollefsen
Mobil: 91331798
Facebook
Alsvåg Idrettslag 

Adr: Postboks 125
8439 MYRE
Variert tilbud innen friidrett, fotball og ski for barn og unge.Knut Wiggo Johansen
Mobil: 982 07 377
Epost: kwj@revicom.no
Hjemmeside:
http://alsvågil.com/
Alsvåg Brass Band

org.nr: 992414332
Korps både for barn, ungdom  og voksneTommy Nordeng
 Adr:
8432 Alsvåg

Mobil: 979 75 785

Hjemmeside WEB: www.alsvagbrass.no
Epost: leder@alsvagbrass.no
Alsvåg Båteierforening
 Bjørn Ivar Larsen
Postnr: 8432
Poststed: Alsvåg
Mobil: 950 64 670
Epost: bjorn@delitek.no
Alsvåg Vel

Org.nr.: 993896314
Arbeider for Alsvåg bygda.Liv Andreassen
Adresse: Sannan
8432 Alsvåg
Mobil: 900 34 624
Telefon:
Epost: livdagrunn@gmail.com
IL Morild

Org.nr.: 837284562 
Fotballklubb etablert i 1937.
Egen hall for innendørs trening.
Kunstgress.
Stian Reinholdtsen
Adresse:  
8430 Myre
Mobil: 481 54 590
Epost: Stian@oeaas.no
Facebook:
IL MORILD
LHL Øksnes
Adresse:
Fru Ingeborgsvei 2
8430 Myre

Org.nr.: 992 191 937
Forening for hjerte- og lungesyke. Driver loddsalg, messer, basarer.  Pengene brukes til å lette hverdagen for medlemmene.  Astrid Olsen
Mobil: 950 47 268
Epost: Astrid.Olsen@vkbb.no
Maleskrinet

Adresse:
8430 Myre 
Forening som kommer sammen for å male, kurs mm.Unni Meland

Mobil: 900 39 749
Telefon:
Epost: unnimeland@live.no
Hjemmeside Facebook: https://www.facebook.
 Myre Bridgeklubb

Org.nr.: 994 758 
Etablert i 1954.
Mål om å få flest mulig Øksnesværinger til å lære seg og spille bridge.  

Spiller bridge hver tirsdag kveld.
2. etasje Øksneshallen.
Navn: Alf  Roger Jakobsen
Adresse:
Kirkeveien 11a
8430 Myre
Mobil: 944 98 459
Epost: alf.roger.jakobsen@vkbb.no
Myre Sangkor

Org.nr.: 992866055
Kor for kvinner og menn.
Dirigent Rune Mikkelborg.
Etablert i 1960.

Tone Frydenlund
Adresse:
8430 Myre
Mobil: 905 94 359
Telefon:
Epost: tone.j.frydenlund@vkbb.no

Englekoret

Org.nr.: 995170930

 
Guttekor.
Dirigent/leder Victoria Sovatkina. 
 Victoria Sovatkina
Adresse:
8430 Myre
Mobil: 995 33 192
Epost: sovatkina@gmail.com

Fiskarkvinnelaget Tendringen

Org.nr.: 914 490 979
Etablert i 1974.
Har 22 aktive medlemmer som møtes en gang i måneden.
Har ansvar for festmiddag under Skreifestivalen og deltar aktivt på Fiskernes dag.
Kine Sofie Bolstad
Adresse:
Torstein Reinholdt
8430 Myre
Mobil: 907 51 325
Telefon:
Epost: ksbb@vkbb.no
Gisløy gård og Grunneierforening


Org.nr.: 992900601
Foreningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser på  Gisløy. Delmål er å utvikle Gisløy til en attraktiv boplass og arbeide  for service- og nærmiljøtiltak.  Karin Nilsen
Adresse: Gisløy
8430 Myre
Mobil: 909 72 586

Epost: tuppe_nilsen@hotmail.com
Myre Turnforening

Org.nr.: 993759635
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges  Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av  frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig  aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap,  helse og ærlighet.  Evelyn Blokhus Johnsen
Adresse:
 8430 Myre
Mobil: 955 50 197

Epost: myre.turnforening@gmail.com
Myreheimen pårørendeforening og venneforening
Org.nr.: 995076357
Medvirke til trivselstiltak for beboerne og ansatte ved Myreheimen bo  og behandlings hjem.  Torbjørn Jensen
Adresse:
Dalveien 1
8430 Myre
Mobil: 900 43 859

Epost: torbjorn.jensen@vkbb.no
NMK Vesterålen
Org.nr.: 992 022 124
Motorsportklubb med eget anlegg på Klo.Tom Hansen
Adresse: Langenes
Postnr: 8438
Poststed: Stø
Mobil: 911 54 180
Epost: hansentom162@gmail.com

Facebook: https://nb-no.facebook.com/NMK-Vesterålen-396278600439496/

:

Nyksund Bedehusforening

 

 

Org.nr.: 992 551 47
Ivareta bedehuskapellet "Zoar" som bygning og forsamlingshus ved å  administrere eiendommen ihht. foreningens og bedehusets vedtekter og  bestemmelser.  May-Ann Vottestad
Adresse: Postboks 468
8439 Myre
Mobil: 918 64 100
Telefon:
Epost: ro-ro-votte@online.no

Nyksund Vel

 

Org.nr.: 917 472 246
Skal ivareta medlemmenes felles interesser i Nyksund og  søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø. Skal  ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ivareta  stedets interesser som hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og  andre offentlige instanser.  Line Tobiassen
Adresse: Postboks 46
Postnr: 8439
Poststed: Myre
Mobil: 938 94 264
Telefon:
Epost:
line.tobiassen69@hotmail.com
Barkestad Vel

Org.nr.: 994 254 197
Velforening som arrangerer ulike sosiale aktiviteter.  Terje S Nikolaisen
Adresse: Kirkeveien 32
8430 Myre
Mobil: 913 06 269
Telefon:
Epost: nikter@vkbb.no

Gårdsforeningen Vornes Vel

Org.nr.:995980088
Å ivareta alle gårdens interesser og verdier. Gjennom sitt arbeid skal  foreningen legge forholdene til rette for et godt bo- og oppvekstmiljø  samt godt naboskap.  Navn: Trond Arve Nilsen
Adresse: Vornesveien 20
Postnr: 8430
Poststed: Myre
Mobil: 416 36 057
Telefon:
Epost: trond.a.nilsen@vkbb.no
Høydalen Gårdsforening


 Org.nr.: 995353210
Å tilrettelegge for ett godt klima på gården, og samtidig kan stille  med en uttalelse i saker der vi må gi vårt svar til offentlige etater  og andre.  Jim Stian Karlsen
Adresse: Høydal
 8430 Myre
Mobil: 906 75 072
Telefon:
Epost: jim@iaksess.no

Kavåsen Velforening

 Vera Hansen
Adresse: Kavåsen
8400 Sortland
Mobil: 988 10 971
Telefon:
Epost: vera.hansen@live.no 
Klo Grenderåd

Org.nr.: 984524811
Ivareta alle gårdens interesser og verdier.  Jarle S. Johansen
Adresse: Klo
8430 Myre
Mobil: 480 30 148
Telefon: 76 13 25 13
Epost: Jsigj@online.no

Langenes Vel

 

 

Org.nr.: 999278124
Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse i  området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes  trivsel og sikkerhet.  

Navn: Marita Annfinnsen

Adresse: Langenes
8438 Stø
Mobil: 957 77 319
Telefon:
Epost: maritaannfinn@hotmail.com

Lia/Rødsand Gårdsforening


Org.nr.: 893956212
Div. allmennyttig arbeide, kulturarrangement for eldre og unge,  høringsinstans ved kommunale saker som vedkommer bygda, div.  fellesaktiviteter og dugnad.  Navn: Turid R Rydningen
Adresse:
8432 Alsvåg
Mobil: 76 13 13 00

Torsdagsklubben

 

 

 

Torsdagsklubben ble stiftet 18.10.2016

Torsdagsklubbens formål er å bidra til samhold og tilhørighet til  bygda gjennom blant annet å være en støttespiller for andre lag og  foreninger og gjennom egne arrangementer.
Kim Roger Berg
Sannan
8432 ALSVÅG

Lifjord Vel

 

Org.nr.: 989061194

Bygdeutvikling: Ivareta felles interesser i forhold til lokale  myndigheter, fremme vennskap mellom naboer, ha ulike arrangementer,  fremme lys og trivsel i Lifjord.  

Maria Boberg Karlsen

Adresse: Lifjorden 8430 Myre
Mobil:
Telefon:
Epost:
Melrabben Veiforening

Org.nr.: 997558766
 Navn: Freddy Andreassen
Adresse:
Postnr: 8430
Poststed: Myre
Mobil: 940 01 503
Meløy Gårdsforening

Org.nr.: 911891867
Stiftet i 1973.
Ivareta lokalsamfunnet ved sosiale sammenkomster og utviklingstiltak.  
Navn: Egil Berg
Adresse: Meløy
Postnr: 8432
Poststed: Alsvåg
Mobil: 902 02 256
Telefon: 76 13 12 67
Epost: Egil.berg@vkkbb.no
Nordsand Gårdsforening

Org.nr.: 998356288
Skal ivareta alle gårdens interesser og verdier. Gjennom sitt arbeid  skal gårdsforeningen legge forholdene til rette for et godt  fritidsmiljø.  Navn: Hallstein Nilsen
Adresse: Endresens vei 1
8430 Myre
Mobil: 905 84 911
Nyksund båtforening

Org.nr.: 997 107 098
Etablere og administrere småbåthavn.  Navn: Ruth Anne Steffensen
Adresse: Nyksund
8439 Myre
Mobil: 926 07 290
Epost: post@skaaltofta.no
 Sandset Grenderåd Jan Fjellheim
Adresse:
8408 Sandset
Mobil: 911 86 676
Telefon: 76 13 21 32
Epost: Jan_fjellheim@hotmail.com

Sandset Helselag

Org.nr.: 993851868
Helselag.  Navn: Kari Aspenes
Adresse:
Postnr: 8408
Poststed: Sandset
Mobil: 976 77 730
Telefon:
Epost:
Jan_fjellheim@hotmail.com

Nyksund båtforening


Org.nr.: 997 107 098
Etablere og administrere småbåthavn.  Ruth Anne Steffensen
Adresse: Nyksund
8439 Myre
Mobil: 926 07 290

Epost: post@skaaltofta.no
Gårdsforeningen Vornes Vel

Org.nr.: 995980088
Å ivareta alle gårdens interesser og verdier. Gjennom sitt arbeid skal  foreningen legge forholdene til rette for et godt bo- og oppvekstmiljø  samt godt naboskap.  Navn: Trond Arve Nilsen
Adresse: Vornesveien 20
Postnr: 8430
Poststed: Myre
Mobil: 416 36 057
Epost: trond.a.nilsen@vkbb.no
Sandvikdalen Gårdsforening

Org.nr.: 995661454
Sandvikdalen Gårdsforening skal søke å ivareta alle gårdens interesser  og verdier. Gjennom sitt arbeid skal foreningen legge forholdene til  rette for et godt bo- og oppvekstmiljø, samt godt naboskap.  Stian Reinholdtsen
Adresse: Dalveien 18 A
8430 Myre
Mobil: 481 54 590
Telefon:
Epost: Stian@oeaas.no
Sommarøy Vel

Org.nr.: 913663438
 Frank Arne Larsen
Adresse: Postboks 309
8439 Myre
Mobil:
Telefon:
Epost: post@sommaroyvel.no
Strengelvåg vel


Org.nr.: 984 329 210
Strengelvåg Vel arbeider for bygdas beste.  Navn: Theodor Lind
Adresse: Strengelvåg
Postnr: 8430
Poststed: Myre
Mobil: 915 65 617
Telefon:
Epost: theodor.lind@vkbb.no

Svartbakken Vel

 

 

 Svein Arne Nilsen
Adresse: Fjellveien 27
8430 Myre
Mobil: 957 99 381
Sørvågen Vel


Org.nr.: 998686962
Å arbeide for utvikling av bygda vi bor i, ved:  - å arbeide for  naturbaserte aktivitetsmuligheter for funksjonsfriske og  funksjonshemmede i alle aldre.  - å arbeide for sikkerhet, trivsel og  godt naboskap/fellesskap.  Geir Arne Haugom
Adresse:
8432 Alsvåg
Mobil: 417 64 141
Telefon: 991 61 011
Epost: gairarne@gmail.com
UL Varden

Org.nr.: 993932671
Ungdomslag som driver med basarer, fester, sosialt samvær for øyas befolkning.  Svend Harald Borgos
Adresse: Hjellsand
Postnr: 8428
Poststed: Tunstad
Mobil: 909 28 418
Telefon:
Epost: borgos@iaksess.no
Victoriakoret


Org.nr.: 988196002

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk

Mannskor med navn etter sin dirigent, Victoria.

Navn: Theodor Lind
Adresse: Strengelvåg
Postnr: 8430
Poststed: Myre
Mobil: 915 65 617
Telefon:
Epost: theodor.lind@vkbb.no
Vornes Aktivitesforening


Org.nr.: 911823500
Vornes aktivitetsforening har som hovedformål å jobbe for økt  aktivitetstilbud for barn og unge. Gjennom vårt arbeid for barn og voksne skal foreningen legge forholdene til rette for et godt bo- og oppvekstmiljø i Vorneset.Nora Hansen
Adresse: Hansolaisvei 4
8430 Myre
Mobil: 911 93 967
Epost: Norahansen@hotmail.com
Ytre Steinlandsfjord Grenderåd Hjalmar Johansen
Adresse: Bollvåg
Postnr: 8430
Poststed: Myre
Mobil: 469 24 063
Telefon: 76 13 16 29

ØKSIL

 

Org.nr.: 985621403
Volleyball klubb med lag for barn og voksne. Med i elitespill nasjonalt
 
Hanne Steen
Adresse: Gossenveien 14A
8430 Myre
Mobil: 975 69 970
Telefon:
Epost: Hanne.steen@biomar.no
Hjemmeside Facebook: www.øksil.no
Hjemmeside WEB: http://www.øksil.no/
Øksnes Danseklubb


Org.nr.: 912769402
Øksnes Danseklubb er stiftet på et basisgrunnlag om å fremme dansegleden blant befolkningen i Øksnes og omegn. Klubbaktiviteten er  bestemt basert på rusfrie arrangement som er familietilpasset.  Trine Nordhagen Hansen
Adresse: Tjønnbogen
8430 Myre
Mobil: 997 77 089
Telefon:
Epost: trine_n_hansen@hotmail.com
Øksnes Historielag

Org.nr.: 975522059

Aktivt lag for å fremme lokalhistorie og kulturminnevern. Utgir årlig årboka Leddiken

 
Odd Lillejord

Postnr: 8430
Poststed: Myre
Mobil: 480 17 786
Epost: post@oksneshistorielag
Hjemmeside WEB: www.oksneshistorielag.no
Øksnes Idrettsråd

Org.nr.: 996831447
Råd mellom idrett og kommune om uttalelser i forskjellige saker.  Keven Vottestad
Adresse: Postboks 33
8439 Myre
Mobil: 909 13 915
Epost: keven.vottestad@gmail.com

Øksnes jeger- og fisk

 

 

Org.nr.: 989539817
Aktiviteter for barn og unge, konkurranseskyting (leirdue/trap), fiske  og viltstell.  Thomas Nilsen

Postnr: 8430
Poststed: Myre
Mobil: 909 22 426
Telefon:
Epost:
Hjemmeside Facebook:

Hjemmeside WEB: www.njff.no/fylkeslag/nordland/lokallag/oksnes

Øksnes KFUK Speidere

 

 Org.nr.: 993882232
Aktiviteter for barn, ungdm og utviklingshemmede. FriluftsaktiviteterNavn: Yngvar Brun
Adresse: Postboks 384
Postnr: 8430
Poststed: Myre
Mobil: 76 11 91 50
Telefon:
Epost: kirkevergen@oksnes.kirken.no

Øksnes Kunstforening


Org.nr.: 994351524
Drive kunstformidling, fremme interesse for  kunst/kunsthåndverk, arrangere kunstutstillinger, formidle kjøp/salg  av kunst, drive opplæring/kursvirksomhet, være støttespiller for  nærliggende aktiviteter.  Kari Andersen
Adresse: Strengelvåg
8430 Myre
Mobil: 979 75 790

Epost: kari.andersen@oksnes.kommune.no
Facebook: https://nb-no.facebook.com/oksnes.kunstforening/
Øksnes kystfiskarlag avd Øksns

Org.nr.: 988775304
 Navn: Terje Einar Lund
Adresse: Fru Ingeborgsvei 7A
8430 Myre
Mobil: 402 81 421

Øksnes Kystlag

 

 Org.nr.: 884970202
Laget arbeider for å fremme det lokale kystkulturarbeidet i samsvar  med landsforbundet Kysten og fylketslagets vedtekter og arbeidsm.
Svært aktiv lag som blant annet arrangerer en rekke aktiviteter  kurs for barn, unge og voksne. Klubbhuset Løftingen på Sommarøya. Flere naust og båter.ål.  
Navn: Jan Einar Andersen
Adresse: Postboks 207
8430 Myre
Mobil: 480 08 676

Epost: jan.einar.andersen@vkbb.no
Facebook: https://www.facebook.com/groups/166460610183329/
Øksnes Pensjonistforening

Org.nr.: 997243188

Interesseorganisasjon for pensjonister. Arrangerer møter, hyggekvelder og turer.

 
Karsten Kristoffersen
Adresse: Gisløy
8430 Myre
Mobil: 909 22 436
Telefon:
Epost: karsten.kristoffersen@vkbb.no
Øksnes Røde Kors Hjelpekorps


 Org.nr.: 991109226
Frivillighetsarbeid som besøkstjeneste og hjelpekorpsoppdrag. Beredskap og leteaksjoner. Førstehjelpskurs, medhjelpere ved ulike  arrangement, deltar i frivillighetssentralen som etableres i Øksnes.  Navn: Astrid Olsen
Adresse:
Postnr: 8432
Poststed: Alsvåg
Mobil: 950 47 268
Telefon:
Epost: Astrid.Olsen@vkbb.no
Hjemmeside WEB: www.oksnesrk.no
Øksnes Sanitetsforening


Org.nr.: 917 198 462
Jobber med holdningskampanjer, opplysning og aktiviteter som omhandler  kvinner og barns helse og livsvilkår. Synliggjøring av temaer som  vold, overgrip, psykiske problemer, skjønnhetspress og problematikk  hos kvinner og unge i dagens samfunn. + Hyggelige aktiviteter i  lokalsamfunnet.  Marianne K Reinholdtsen
Adresse:
8430  Myre
Mobil: 952 80 318
Epost: oksnes.sanitetsforening@gmail.com
Øksnes Seniordans

Org.nr.: 991559159
Fremme seniordans i Øksnes og omegn. Etablere kontakt med andre  dansegrupper samt arrangere dansetreff og eventuelt turer/reiser.  Asbjørn Karl Pettersen
Adresse: Ringveien 6
8430 Myre
Mobil: 911 72 965
Telefon: 76 13 36 14
Epost: asbjorn.pettersen@vkbb.no
Øksnes skytterklubb

Org.nr.: 913466845
Klubbhus og bane for skyting.
 
Navn: Gøran Dreyer
Adresse:
8430 Myre
Mobil: 949 83 007
Telefon:
Epost: oksnes.skytterklubb@live.no
Facebook: https://nb-no.facebook.com/oskytt/
Øksnes Tennisklubb


 Org.nr.: 984960794 
Kort info: Tennishall og tennisbane i Alsvåg.Egil Berg
Adresse: Meløy
8432 Alsvåg
Mobil: 902 02 256
Telefon: 76 13 12 67
Epost: Egil.berg@vkkbb.no

Hjemmeside WEB: www.okstennis.no

Øksnes Trekkspillklubb

Org.nr.: 979208073

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst.Torbjørn Jensen
Adresse:
8430 Myre
Mobil: 486 04 061
Øksnes Trommedamer


Org.nr.: 915820581
Trommekorps for damerHege Hansen
Adresse: Kr. Rasmussens vei 9a
8430 Myre
Mobil: 456 13 985
Telefon:
Epost: hegeoh@gmail.com
 Facebook: https://nb-no.facebook.com/oksnestrommedamer

Øksnes velferdsklubb f. fiskere/sjøfolk

 

 

Org.nr.: 971398361 
Velferdskafe for fiskere og sjøfolk.  Utlån av litteratur, formidling av vask-/renseritjenester,aviser,TV,  telefon etc.  Asbjørn Karl Pettersen
Adresse: Ringveien 6
8430 Myre
Mobil: 76 13 36 14
Telefon:
Epost: asbjorn.pettersen@vkbb.no

Øvergård Gårdsforening

 

 

Org.nr.: 991297316
En forening som har et grendehus, dette brukes til div. arrangement.  Vi har også i alle år jobbet for å holde veilys gjennom bygda.  John Arne Solstad
Adresse: Åbergvn 9
8430 Myre
Mobil: 909 64 489
Telefon:
Epost: john.arne.solstad@vkbb.no

Pårørendeforeningen Alsvågheimen

 

 

Org.nr.: 917 708 576
Skape trivsel for beboerne på Alsvågheimen ved å bla arrangere fester,  "Den lette time", en gang pr mnd for pasienter og pårørende tilsluttet  hjemmet. Aktiviteter på festene er bla salg av "årer" hvor inntektene  i sin helhet går til trivselstiltak.  Navn: John O Johansen
Adresse:
Postnr: 8432
Poststed: Alsvåg
Mobil: 406 15 856
Foreningen Kirkegården VennerInnsamling av midler til forskjønnelse av Myre kirkegård.Gerd NIlsen
Adresse: Paviljongen 6
8430 Myre
Gisløystranda for alle


org.nr
992986204
Ta initiativ samt planlegge tiltak som kan føre til økt bruk av  Gisløystranda. Markedsføre prosjektet Gisløystranda for alle,  spesielt innenfor målgruppen som trenger særskilt tilrettelegging i  Vesterålen. Bidra til å tilrettelegge for naturopplevelser i  strandsonen, økt trivsel og livskvalitet. Aktivt samarbeid med  foreninger som organiserer ulike grupper funksjonshemmede samt  kommunale etater i Vesterålskommunene.  Hildegunn Jorunn Arntzen
Mobil: 924 64 834
Kammerpikene

Org.nr: 988452823
Koret har som målsetting at vi sammen skal utvikle oss til å bli  dyktige korsangere på relativt høyt nivå. Koret skal være eksponent av  høg kvalitet for kulturlivet i Vesterålen.Brit Elin Ryggvik

Hjemmeside:
www.kammerpikene.no
Barkestad Vel

Org.nr: 994254197
Velforening som arragerer ulike sosiale aktiviteter.  Terje Nikolaisen
Kirkeveine 32
8430 Myre
Personskadeforbundet LTN Vesterålen lokallag.

Org.nr: 983045235
Kurs for funksjonshemmede. Ivareta medlemmers rettigheter ved hjelp av opplysningsarbeid. Påse at funksjonshemmede og deres pårørende blir ivaretatt og ved å yte hjelp til dem vedr. trygdekontor og andre instanser.Hjørdis Samuelsen
Adr: Ingolf Endresensvei 4
8430 Myre
Mob: 402 46 811
Myre småbåtforening

org.nr: 999204597
Formål å ivareta medlemmenes interesser og derigjennom legge forholdene til rette for et godt maritimt og sosialt miljø, som kan skape engasjement fra flest mulig medlemmer.Evy Johanne Martinsen
Natteravnene i Øksnes

Org.nr: 995411849
Natteravning på helgedager for å trygge nærmiljøet.Jonny Rinde Johansen
Mob: 996 25 084
E-post: jonnyrinde@me.com
Mental Helse Øksnes

Org.nr: 995479664
Brukermedvirkning og sosialisering av mennesker med psykiske lidelser. Hjelpe dem til en trygg hverdag.Hildegunn Arntzen
Mob: 92464834
E-post: Hildegunn.arntzen@oksensvekst.no
Norsk bobil og caravanclub avd Øksnes.

Org.nr: 982339308
Klubb for campinginteresserte. Ken-Ivan Reinholdtsen

Adr: Postboks 312
8439 MYRE
Folkeakademiet Øksnes

Org.nr: 998607914
Kulturvirksomhet: Foredrag, konserter, underholdning for barn, ungdom og eldre. Samarbeid med skoler, kor og foreninger.Edvard Knudsen
Adr: Alsvågveien 1
8430 MYRE
Seaeagles MC

org.nr: 994254197
Klubbens formål er å samle motorsykkelinteresserte i distriktet til et  bedre samhold. Samtidig skal klubben gjennom samarbeid og kameratskap  fremme et godt og sunt motorsykkelmiljø innad og utad.  Robin Fredriksen
Byeveien 12A
8430 Myre
Skipnes Grendelag

org.nr: 917413495
Grendelaget skal fremme medlemmenes felles interesser og virke for  stedets sosiale og fysiske miljø. Drift og vedlikehold av  fellesarealer, veier og gatelys. Drift og vedlikehold av snøfreser og  plenklipper.  Øystein Rørtveit
Skipnes
8426 Barkestad
Kusandens Venner

org.nr: 996059790
Utvikle Kusanden til et godt tilrettelagt friluftsområde for  allmennheten. Sørge for et godt samspill mellom friområdene og  bomiljøet i nærområdet. Tilrettelegge en god møteplass for  naturopplevelser.  Geir Stranda
Meløystranda
8432 Alsvåg
Tretinddalen Skytterlag

org.nr: 992843187
Trening og konkurranseskyting med rifle på skytebane.Gunnar Kristian Olsen
Vedhøggan
8430 Myre
Øksnes Revmatikerforening

org.nr: 986977147
Bekjempe de revmatiske sykdommer og deres virkninger.  Rita Olsen
Lia
8432 Alsvåg
Strandsletten småbåtforening

org.nr: 918596712
Drifte småbåtanlegg.  Odd-Roald Flage
Hans Olaisvei 1A
8430 MYRE
   
   
   
2021 © Øksnes Frivilligsentral