Velkommen til oss

Øksnes Frivilligsentral er lokalisert på Øksnes rådhus. Åpent mellom kl 0900 og 1400 alle ukedager.

Aktiviteter

Øksnes Frivilligsentral jobber med å få på plass ledsagertjeneste. Dette er for deg som har behov for følge til sykehus.

Les mer

Øksnes frivilligsentral har i samarbeid med Hjemmebaserte tjenester fått igang matombringing.

Les mer

Natteravner er som navnet indikerer personer som jobber på kveldstid og vanligvis i helger. De er tydelige voksne som er til stede der ungdom ferdes.

Les mer

Ønsker du å lære mer om sosiale medier? Eller kanskje du trenger hjelp til å logge inn i nettbanken eller hente ut brev fra digipost? Da er vårt ”På Nett Rett og Slett” kurs noe for deg.

Les mer

Velkommen til seniordans i Aulaen ved Myre skole.

Les mer

Liker du barn og unge? Trives du i miljø der folk blir glad for å se deg? Liker du å lage mat? Ja da er du velkommen som frivillig ved kantina på Myre skole.

Les mer

Trenger du litt praktisk hjelp?

Les mer

Tilbud til seniorer i Øksnes høsten 2018. Dette ledes av frivillige i samarbeid med kommunens fysioterapeut Kristin Eikebø og er en del av kommunens folkehelsesatsing.

Les mer

Et tilbud for alle som er kreftrammet/har hatt kreft, pårørende, eller etterlatte som ønsker å møte andre i samme situasjon.

Les mer

Hva skjer

Dato Kl. Tittel Sted
Man 10.12 11:00 Sterk og Stødig Røde kors huset
Ons 12.12 10:15 Sterk og Stødig Sommarøy skole
Tor 13.12 10:30 Seniordans Aulaen, Myre skole
Man 17.12 11:00 Sterk og Stødig Røde kors huset
Ons 19.12 10:15 Sterk og Stødig Sommarøy skole

Nyheter

Bli frivillig

Vi ønsker kontakt med deg som har tid og lyst til å jobbe som frivillig.

Om oss

Øksnes Frivilligsentral har vært driftet som et andelslag i 10 år frem til den ble kommunal i januar 2018. Øksnes Frivilligsentral finner du på rådhuset ved avdeling for kultur og fritid. Det er ansatt en Frivilligkoordinator i 100 % stilling. Øksnes Frivilligsentral ønsker å være en møteplass for organisasjoner og enkelt personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og personer og organisasjoner som har behov for innsats.

2018 © Øksnes Frivilligsentral