Velkommen til oss

Øksnes Frivilligsentral er lokalisert på Øksnes rådhus. Åpent mellom kl 0900 og 1400 alle ukedager.

Vil du være TelefonVenn eller hjelpe til med å handle?

I disse tider er det mange som sitter i karantene, der noen kan bli ensom eller trenger ekstra hjelp.Her kan du varsle Frivilligsentralen om du kan bidra som frivillig eller trenger hjelp. Når du har sendt inn info, tar vi kontakt så snart vi kan.

Aktiviteter

Barnesang treff der førskolebarn og foreldre møtes til trivelig samvær.

Les mer

Øksnes Frivilligsentral jobber med å få på plass ledsagertjeneste. Dette er for deg som har behov for følge til sykehus.

Les mer

Øksnes frivilligsentral har i samarbeid med Hjemmebaserte tjenester fått igang matombringing.

Les mer

Myre Bridgeklubb ble etablert i 1955. Medlemmer møtes for kortspill hver tirsdag i Øksneshallen, 2 etasje kl 18.15.

Les mer

Natteravner er som navnet indikerer personer som jobber på kveldstid og vanligvis i helger. De er tydelige voksne som er til stede der ungdom ferdes.

Les mer

Velkommen til seniordans i Aulaen ved Myre skole.

Les mer

Liker du barn og unge? Trives du i miljø der folk blir glad for å se deg? Liker du å lage mat? Ja da er du velkommen som frivillig ved kantina på Myre skole.

Les mer

Trenger du litt praktisk hjelp?

Les mer

Tilbud til seniorer i Øksnes høsten 2018. Dette ledes av frivillige i samarbeid med kommunens fysioterapeut Kristin Eikebø og er en del av kommunens folkehelsesatsing.

Les mer

Et tilbud for alle som er kreftrammet/har hatt kreft, pårørende, eller etterlatte som ønsker å møte andre i samme situasjon.

Les mer

En møteplass for ungdommer mellom 13 år og 18 år. Skarven er i hovedsak åpen bare på fredagskveldene, men med frivillige hjelp kan vi gi et bredere, større og bedre tilbud før ungdommene våre i Øksnes.

Les mer

Lag og foreninger

Hva skjer?

Dato Kl. Tittel Sted
Ingen kommende hendelser

Bli frivillig

Vi ønsker kontakt med deg som har tid og lyst til å jobbe som frivillig.

Om oss

Øksnes Frivilligsentral har vært driftet som et andelslag i 10 år frem til den ble kommunal i januar 2018. Øksnes Frivilligsentral finner du på rådhuset ved avdeling for kultur og fritid. Det er ansatt en Frivilligkoordinator i 50 % stilling. Øksnes Frivilligsentral ønsker å være en møteplass for organisasjoner og enkelt personer som ønsker å gjøre en frivillig innsats, og personer og organisasjoner som har behov for innsats.
2021 © Øksnes Frivilligsentral